CAD / CAM

Firma Dor má už niekoľko rokov zabehnutý systém spolupráce konštrukcie a výroby. Technický úsek je neustále doplňovaný najmodernejším hardware a software od renomovaných svetových výrobcov.

Vo firme vyhotovujeme 3D modely a 2D výkresovú dokumentáciu pre formy na tlakové liatie kovov, vstrekovanie plastov, strihových, ťahových a postupových nástrojov.

Konštrukciu zhotovujeme z dodaných podkladov, napríklad 2D výkres, 3D model a podobne, pričom sa snažíme podporovať všetky štandardné formáty CAD systémov (CATIA formáty *.model , *.exp; IGES V5.1 / V5.2 / step *.stp *.step external, DWG, DXF, ...).

Simulácia obrábania tvarovej súčasti formy v programe CATIA 4.2.4
2D výkres


IBM Intelli Station
Cu elektródy

Na tvorbu využívame software CATIA V 4.2.4 pracujúci na stabilnej zostave IBM Intelli Station POWER 9114 s operačným systémom AIX 5.2.0.0 (jadro UNIX) a produkty firmy Autodesk AutoCAD R14, AutoCAD LT 2000 a AutoCAD LT 2004 pracujúce na platforme Intel Pentium IV s operačným systémom MS Windows XP.

Za pomoci software CATIA vytvárame riadiace 3, 4 a 5 osé NC programy pre NC a CNC obrábacie stroje. Riadiace programy sú pred nasadením na NC a CNC obrábacie stroje odsimulované a skontrolované programom.

Zhotovujeme modely, výkresy a NC programy pre pomocné náradie, napríklad elektródy pre elektroerozívne obrábanie.


Tlakové odliatky aj pre Vás môže vyrábať práve firma DOR s.r.o.  Kontaktujte nás na tel. čísle  +421 948 728 552