NÁRAĎOVŇA

Nepostrádateľným článkom pri poskytovaní komplexných služieb v oblasti výroby tlakových odliatkov je vlastná náraďovňa.

Pohľad do otvorenej formy Montáž formy Pohyblivá časť formy s odliatkom

Vlastná náraďovňa umožňuje firme DOR s.r.o. vyrábať formy ako aj ostatné náradie v požadovanej kvalite a čase. Úzka spolupráca medzi náraďovňou a zlievárňou umožňuje neustále zvyšovanie kvality vyrábaného náradia.

5-osé CNC DECKEL MAHO 5-osé CNC DECKEL MAHO 5-osé CNC DECKEL MAHO - detail obrábania

Náraďovňa je vybavená strojmi ako 5-osé CNC vŕtacie a frézovacie centrum MAHO DECKEL, CNC frézovacie centrum OKUMA, elektroerozívne rezačky ROBOFIL a HITACHI, elektroerozívne hĺbičky ROBOFORM a WALTER EXERON, ako aj všetky klasické stroje a zariadenia potrebné pre chod náraďovne.

Rezačka Robofil 240 Hĺbička Roboform 550 Hĺbička Exeron 304 Hĺbička Exeron C 530


K nadštandardnej kvalite vyrábaných nástrojov prispieva aj tušírovací lis od firmy MILUTENSIL, ktorý umožňuje rýchle a presné lícovanie foriem a obstrihových nástrojov.

Okrem toho je tušírovací lis využívaný na odskúšanie nástrojov ešte pred ich nasadením na stroje. Ich funkčnosť sa preverí odstreknutím dielu z vosku, čo toto zariadenie tiež umožňuje.

Tušírovací lis MILUTENSIL
Merací stroj MITUTOYO BH706

Pre meranie prvých vzoriek, ale aj pre medzioperačné merania počas výroby nástrojov je využívaný 3-osý merací stroj MITUTOYO.

Pre všetko náradie sú používané výhradne materiály od renomovaných výrobcov nástrojových ocelí s náležitými atestmi o ich kvalite.

Jednoúčelový stroj vyvinutý a vyrobený v našej firme


Popri tlakových formách a obstrihoch sú v náraďovni pre potreby sériovej výroby vyrábané iné jednoúčelové stroje a zariadenia pre obrábanie a montáž odliatkov, meradlá, upínače prípadne iné zariadenia potrebné pre spracovanie odliatkov.


Tlakové odliatky aj pre Vás môže vyrábať práve firma DOR s.r.o.  Kontaktujte nás na tel. čísle  +421 948 728 552