SPRACOVANIE ODLIATKOV

V prípade potreby sú tlakové odliatky ďalej spracované v prevádzkach mechanického opracovania, zušľachťovania povrchov brúsením, leštením a lakovaním, prípadne ich montáže s inými dielmi.

CNC CHIRON CNC CHIRON zblízka Opracovanie odliatkov po lakovaní Merací prístroj HELIO-ALTO 300

Mechanické opracovanie tlakových odliatkov je vykonávané na CNC frézach od firiem CHIRON, OSO, CNC sústruhu OKUMA prípadne na jednoúčelových strojoch a zariadeniach vyrobených vo vlastnej náraďovni. Ide predovšetkým o vŕtanie otvorov, frézovanie a rezanie závitov.

Merací prístroj HELIO-ALTO 300 s opracovaným Al odliatkom Jednoúčelový stroj vyvinutý a vyrobený v našej firme Jednoúčelový stroj vyvinutý a vyrobený v našej firme Jednoúčelový stroj vyvinutý a vyrobený v našej firme


Povrchy odliatkov sú opracované hlavne ich brúsením a to na robotizovanom pracovisku s rotačným zásobníkom na odliatky s brúsiacou jednotkou od firmy DAN TECHNOLOGY vybavenom robotom KAWASAKI. Jednotka umožňuje nastavenia konštantného prítlaku odliatku, čo zabezpečuje vysokú stabilitu procesu brúsenia s ohľadom na brúsený tvar odliatku.

Robotizované pracovisko

Firma DOR má tiež vlastnú lakovňu. Tlakové odliatky zo zliatin hliníka aj zinku sú lakované metódou elektrokinetického nanášania práškov a ich následného vypaľovania v elektrických peciach. Týmto spôsobom sú spracované hlavne dekoratívne diely ale je taktiež využívaný pre antikoróznu ochranu dielov vystavených poveternostným vplyvom.


Nanášanie práškovej farby Lakovňa (vypaľovacie pece) Nalakované diely po vypálení

Mnohé odliatky sú dodávané zmontované do podzostáv a to s inými odliatkami, alebo s dielmi z ocele prípadne s plastovými výliskami. Montáž je vykonávaná na pracoviskách vybudovaných pre tento účel. Montážne stroje a zariadenia sú nakupované alebo vyrobené vo vlastnej náraďovni.

Montáž držiakov interiérových spätných zrkadiel Zmontovaná podzostava pre uchytenie vonkajšieho spätného zrkadla Montáž držiakov interiérových spätných zrkadiel

Tlakové odliatky aj pre Vás môže vyrábať práve firma DOR s.r.o.  Kontaktujte nás na tel. čísle  +421 948 728 552