PROFIL FIRMY DOR:

Firma DOR, s.r.o. je súkromná firma, ktorá bola založená v roku 1997 a jej činnosť je zameraná na dodávky tlakových odliatkov zo zliatin hliníka a zinku vrátane ich mechanického opracovania, lakovania práškovými farbami a montáže do väčších celkov pre automobilový aj ľahký priemysel. Spoločným znakom týchto dielov sú vysoké požiadavky na rozmerovú presnosť a kvalitu spracovania pohľadových plôch, ktoré sú vo viacerých prípadoch súčasťou interiérov.

Príchod do firmy v smere na Považskú Bystricu a Púchov Letecký pohľad na areál firmy DOR Príchod do firmy v smere na Žilinu

Hlavnou filozofiou firmy je poskytovať komplexné služby od podielu na vývoji dielu, cez výrobu náradia, výrobu tlakových odliatkov až po ich zušľachtenie, lakovanie a montáž do podzostáv.

K realizácii tohto zámeru využíva tlakovú zlieváreň a pracoviská pre mechanické opracovanie odliatkov s CNC frézkami, CNC sústruhmi aj jednoúčelovými strojmi, prevádzku robotizovaného aj ručného zušľachťovania odliatkov, práškovú lakovňu, pracoviská montáže, ako aj vlastnú dobre vybavenú nástrojáreň a CAD/CAM pracovisko.


Al odliatky Zn odliatkyStratégiou firmy je dodávať stabilnú európsku kvalitu v krátkych dodacích lehotách za dobré ceny, pružná a aktívna reakcia na želania zákazníkov. Snahou je vybudovať dlhodobé korektné partnerské vzťahy.

Počet pracovníkov je približne 200 a má narastajúcu tendenciu. Výrobky sú exportované prevažne renomovaným svetovým firmám.

Väčšina zákaziek je z oblasti automobilového priemyslu a s výrobkami firmy DOR s.r.o. sa stretnete v automobiloch BMW, TOYOTA, PORSCHE, DAIMLER-CHRYSLER, AUDI, VW, SUZUKI.

Naši hlavní partneri sú SKF, MAGNA, HDO.

Systém riadenia kvality bol budovaný vo firme od založenia firmy. Podľa normy ISO 9001:2000 bol prvýkrát certifikovaný v roku 2001. Následne v roku 2002 bola certifikácia v sériovej výrobe rozšírená o požiadavky normy ISO TS 16949 (okrem nástrojárne).V súčasnosti je sériová výroba certifikovaná podľa normy IATF16949:2016

Environmentálny manažérsky systém bol prvýkrát certifikovaný podľa normy ISO 14001:1996 v roku 2004 a recertifikovaný podľa revidovanej normy ISO 14001:2004 v roku 2007. V súčasnosti má firma zavedený a udržiavaný Environmentálny systém podľa normy ISO 14001:2015

Certifikát DQS_9001:2015 EN Certifikát IQNet ISO 9001:2015 EN Certifikát DQS 14001:2015 EN Certifikát IQNet ISO 14001:2015 EN Certifikát DQS IAFT 16949:2016 EN Enviromentálna politika Politika kvalityTlakové odliatky aj pre Vás môže vyrábať práve firma DOR s.r.o.  Kontaktujte nás na tel. čísle  +421 948 728 552